Лични данни

Използвайки този сайт може да бъдат записани някои ваши лични данни в нашата база данни.

Какви данни могат да бъдат съхранени:

  • Име и/или фамилия
  • Email адрес
  • IP адрес
  • Други, които вие споделите на нашите страници

Кога изискваме информация от вас:

  • Писане на коментар
  • Използване на формата за контакт

Как използваме тази информация:

Тази информация се използва от нас единствено за правилното функциониране на сайта и за нормална връзка с вас. Ние не споделяме предоставената от вас информация с трети лица и никога няма да го правим, изключения са само случаите предвидени от закона, при поискване от компетентните органи и то само при строго съблюдаване на приложимите закони.

Как да изтриете лична информация от нашата база данни:

Свържете се с нас и ние ще ви помогнем с премахването на информацията за вас от нашата база данни. Използвайте формата за контакт за връзка с нас.

Декларация:

Ние полагаме усилия за сигурното предпазване на личните ви данни от чужди посегателства, използвайки съвременни методи за тези цели, но могат да се случат пробиви (хакерски или физическа кражба на носители). Собственика и/или сътрудниците на сайта не носят отговорност за евентуална кражба на данни и тяхното използване от трети лица.